اندیشکده‌ی‌ سیوان، فراست، نوآوری و کارآفرینی را برای پاسخ به نیازهای اجتماعی و حل چالش‌های اجتماعی، کنار هم می‌آورد. ما در کشور ایران و همچنین در سطح بین‌المللی، با انجام پژوهش، تأثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی، ایجاد سازمان‌های جدید و پشتیبانی از دیگران برای این امر، و اغلب با بکارگیری نوآورانه‌ی فناوری‌های نو، کار می‌کنیم.
اندیشکده‌ی […]