اندیشکده‌ سیوان، فراست، نوآوری و کارآفرینی را برای پاسخ به نیازهای اجتماعی و حل چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی، کنار هم می‌آورد. ما در کشور ایران و همچنین در سطح بین‌المللی، با انجام پژوهش، تأثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی، ایجاد سازمان‌های جدید و پشتیبانی از دیگران برای این امر، و اغلب با بکارگیری نوآورانه‌ی فناوری‌های نو، کار می‌کنیم.
اندیشکده‌ سیوان در قالب یک مؤسسه‌ی غیرانتفاعی در سال ۱۳۸۷ تأسیس شده است. این مؤسسه سازمانی است مستقل و پویا برای تفکر، تحلیلگری، و هوشمندی استراتژیک که بر اصل جمع‌اندیشی یا ایده‌پردازی جمعی، استوار بوده و با سازماندهی نیروها و مؤلفه‌های محلی و منطقه‌ای، می‌کوشد نقش تسریع‌گر (کاتالیزور) را برای تحقق ایده‌ها و اقدامات معطوف به نوآوری‌های اجتماعی و زیست‌محیطی ایفا نماید.
مأموریت اندیشکده، توسعه و ترویج نوآوری‌های اجتماعی و زیست‌محیطی است. در این راستا، ما رویکردی سیستمی و مسأله‌محور را که مبتنی بر الهام از ایده‌های خلاقانه برای حل مسایل وچالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی است، سرلوحه‌ی روش کاری خود قرار داده‌ایم. ما این کار را از طریق تحلیل و واکاوی سیاستهای عمومی  و همچنین، ترویج و توسعه‌ی نوآوری‌های اجتماعی و زیست‌محیطی انجام می‌دهیم.

با ما تماس بگیرید

برای تماس با اندیشکده می‌توانید از فرم زیر استفاده کنید.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?