اندیشکده‌ سیوان، فراست، نوآوری و کارآفرینی را برای پاسخ به نیازهای اجتماعی و حل چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی، کنار هم می‌آورد. ما در کشور ایران و همچنین در سطح بین‌المللی، با انجام پژوهش، تأثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی، ایجاد سازمان‌های جدید و پشتیبانی از دیگران برای این امر، و اغلب با بکارگیری نوآورانه‌ی فناوری‌های نو، کار می‌کنیم.
اندیشکده‌ سیوان در قالب یک مؤسسه‌ی غیرانتفاعی در سال ۱۳۸۷ تأسیس شده است. این مؤسسه سازمانی است مستقل و پویا برای تفکر، تحلیلگری، و هوشمندی استراتژیک که بر اصل جمع‌اندیشی یا ایده‌پردازی جمعی، استوار بوده و با سازماندهی نیروها و مؤلفه‌های محلی و منطقه‌ای، می‌کوشد نقش تسریع‌گر (کاتالیزور) را برای تحقق ایده‌ها و اقدامات معطوف به نوآوری‌های اجتماعی و زیست‌محیطی ایفا نماید.
مأموریت اندیشکده، توسعه و ترویج نوآوری‌های اجتماعی و زیست‌محیطی است. در این راستا، ما رویکردی سیستمی و مسأله‌محور را که مبتنی بر الهام از ایده‌های خلاقانه برای حل مسایل وچالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی است، سرلوحه‌ی روش کاری خود قرار داده‌ایم. ما این کار را از طریق تحلیل و واکاوی سیاستهای عمومی  و همچنین، ترویج و توسعه‌ی نوآوری‌های اجتماعی و زیست‌محیطی انجام می‌دهیم.

با ما تماس بگیرید

برای تماس با اندیشکده می‌توانید از فرم زیر استفاده کنید.

در حال ارسال ...

Log in with your credentials

جزئیات حساب کاربری‌تان را فراموش کرده‌اید؟